ابراز خوشبینی العبادی برای تشکیل دولت جدید عراق

حیدر العبادی,دولت تازه

تهران – ایرنا – ˈحیدر العبادیˈ نخست وزیر جدید عراق روز دوشنبه با ابراز خوشبینی در باره تشکیل دولت تازه این کشور گفت که مذاکرات در باره تشکیل این دولت، سازنده بوده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز از بغداد به نقل از شبکه تلویزیون دولتی عراق، العبادی پیش بینی کرد که در 2 روز آتی دیدگاه شفافی درباره یک دولت یکپارچه به دست آید.

ˈفواد معصومˈرییس جمهوری عراق 20 مرداد، العبادی را مامور تشکیل دولت تازه ای کرد که بتواند افزون بر کاهش تنش های فرقه ای در این کشور، با تروریست های داعش مقابله کند که بزرگترین تهدید امنیتی در عراق از هنگام تجاوز نظامی آمریکا و متحدانش به شمار می رود که منجر به سرنگونی ˈصدام حسینˈ حاکم مستبد این کشور در سال 2003 شد.

خاورم**1486**1010
کد N465237