رئیس جمهور با رای نمایندگان مقابله نکند/ نجفی از مجلس رای اعتماد نمی گیرد

مجلس

یکی از استیضاح کنندگان وزیر علوم گفت: امیدواریم قصد رئیس جمهور برای معرفی فرجی دانا به عنوان سرپرست وزارت علوم مقابله با رای نمایندگان نباشد.

محمد حسن آصفری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در خصوص انتصاب نجفی به سرپرستی وزارت علوم، گفت: امیدواریم قصد رئیس جمهور برای انتخاب نجفی به عنوان سرپرست وزارت علوم، مقابله با رای نمایندگان نباشد زیرا دولت اگر این سیاست را دنبال کند با چالش و مشکلات روبرو خواهد شد.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: انتخاب سرپرست اقدامی برای زمینه سازی و آماده کردن فضا جهت معرفی وزیر است، رئیس جمهور باید دیدگاه نمایندگان را دقیقا درک کند.

وی افزود: رئیس جمهور یک بار آقای نجفی را برای وزارت آموزش و پرورش معرفی کرد و ایشان نتوانست رای اعتماد مجلس را به دست آورد، نباید مجددا ایشان جهت وزارت علوم به مجلس معرفی شود زیرا نجفی فردی نیست که دغدغه های نمایندگان را رفع کرده و مشکلات وزارت علوم را حل کند.