روزنامه ینی مساژ: غرب محتاج بشار اسد است

بشار اسد

آنکارا - ایرنا - روزنامه ˈینی مساژˈ ترکیه با اشاره به رویدادهای ماههای اخیر منطقه تاکید کرد: غرب محتاج ˈبشار اسدˈ برای حل مسایل خاورمیانه است.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از آنکارا، این روزنامه در مقاله ای با اشاره به اینکه کشورهای غربی به بهانه وجود ˈداعشˈ دست به تمامی اقدامات زده، ولی موفق به رویارویی با این گروه تروریستی نشده اند، افزود: غرب در پی یافتن راههای همکاری با بشار اسد رییس جمهوری سوریه است.

این روزنامه با اشاره به اینکه ˈالبغدادیˈ خلیفه خود خوانده داعش در بین سالهای 2005 تا 2009 به مدت چهار سال زندانی آمریکا بود، نحوه آزادی کردن این تروریستی را زیر سووال برده است .

ینی مساژ با تاکید بر اینکه توسعه دامنه اقدامات تروریستی در منطقه، دولتهای غربی را مجبور به برقراری ارتباط با دولت سوریه کرده است، افزود: رییس سابق ستاد ارتش انگلستان از لزوم برقراری ارتباط با بشار اسد سخن به میان می آورد .

به نوشته این روزنامه، کارشناسان سیاسی بین المللی می گویند که در آینده نزدیک کشورهای غربی و در راس آنها انگلستان و آمریکا بطور آشکار از برقراری ارتباط و همکاری با دولت بشار اسد سخن خواهند گفت.

روزنامه ترکیه با تاکید بر اینکه آنکارا در چنین صورتی در وضعیت دشواری قرار خواهد گرفت، این سووال را طرح کرده که ˈˈسیاستی که ترکیه در قبال سوریه در دوران نخست وزیری ˈاحمد داوداوغلوˈ در پیش خواهد گرفت، چگونه خواهد بودˈˈ، نوشت: ترجیح ترکیه یا انزوای بیشتر در منطقه و جهان و یا همکاری با دولت سوریه خواهد بود.

در جریان بحران سه سال گذشته سوریه، دولت آنکارا با همکاری غرب و کشورهای عربستان و قطر، گروههای تروریستی را مورد حمایت مالی و تسلیحاتی قرار داده است .

خاورم**2012**1651
کد N464957