تاکید حکیم و معصوم بر تشکیل دولت فراگیر در عراق

آفریقا و خاورمیانه

رئیس جمهوری و رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق بر لزوم تشکیل دولت فراگیر به دور از به حاشیه راندن شخص یا گروه خاصی در این کشور تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسله، دفتر ریاست جمهوری عراق با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که "سید عمار حکیم" رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق و "عادل عبدالمهدی" یکی دیگر از اعضای این حزب در مقر ریاست جمهوری عراق با "فؤاد معصوم" رئیس جمهوری این کشور دیدار کرد.

بر اساس این بیانیه، اوضاع سیاسی عراق و مسائل مربوط به تشکیل دولت جدید موضوع مذاکرات و رایزنی در نشست مذکور بوده است.

حکیم و معصوم در این دیدار بر اهمیت تشکیل دولت آتی در این مرحله زمانی تاکید و اعلام کردند که شرایط موجود، تشکیل یک دولت فراگیر ملی بدون به حاشیه راندن هیچ فرد و گروه خاص را می طلبد.

معصوم همچنین از تلاشهای جامعه جهانی در راستای حمایت از عراق در مقابله با داعش قدردانی کرد.