نیویورک تایمز گزارش داد:

راهکار لندن برای مقابله با افراط گرایی/ورود "العریفی" به انگلیس ممنوع شد