دمپسی: درصورتی که داعش آمریکا و اروپا را مستقیماً تهدید کند وارد سوریه خواهیم شد

آفریقا و خاورمیانه

رئیس ستاد مشترک آمریکا با بیان اینکه تروریستهای داعش در زمان کنونی تنها خطری علیه خاورمیانه محسوب می شوند اعلام کرد که در صورتی که این گروه تروریستی امنیت آمریکا را تهدید کند واشنگتن مستقیما وارد سوریه خواهد شد.

به گزارش خبرگزای مهر به نقل از الیوم السابع، "ژنرال مارتین دمپسی" رئیس ستاد مشترک آمریکا اعلام کرد که اگر تروریستهای داعش به صورت مستقیم آمریکا و اروپا را تهدید کنند، به ارتش آمریکا توصیه خواهد کرد که در سوریه نیز علیه این گروه تروریستی وارد عمل شود.

این در حالی است که وی معتقد است که خطر داعش در زمان کنونی تنها خاورمیانه را تهدید می کند و این گروه تروریستی برنامه ای برای توطئه و حمله علیه آمریکا و اروپا ندارد.

 رئیس ستاد مشترک آمریکا در این خصوص گفت: می توانم به صراحت بگویم که اگر خطری در داخل سوریه  آمریکا را تهدید کند قطعا پیشنهاد خواهم کرد که واشنگتن سریعا وارد عمل شود و مطمئن هستم که رئیس جمهوری آمریکا نیز اینگونه عمل خواهد کرد.

 وی در ادامه تأکید کرد که همپیمانان آمریکا در منطقه از جمله اردن، ترکیه و عربستان این کشور را در سرکوب داعش یاری خواهند کرد.