در گفتگو با مهر مطرح شد؛

واکنش امیر عبداللهیان به به درخواست فرانسه برای همکاری با ایران در مبارزه با تروریسم

سیاست خارجی

معاون عربی و آفریقایی وزیر امور خارجه در واکنش به درخواست فرانسه برای همکاری با ایران در مبارزه با تروریسم گفت: تصمیم فرانسه و برخی کشورهای اروپایی در مبارزه با تروریسم در عراق دیرهنگام اما مورد توجه می‌باشد.

حسین امیر عبدللهیان معاون عربی و آفریقایی وزبر امورخارجه در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به درخواست فرانسه برای همکاری با ایران در مبارزه با تروریسم گفت: تصمیم فرانسه و برخی کشورهای اروپایی در مبارزه با تروریسم در عراق دیرهنگام اما مورد توجه می‌باشد.

وی تاکید کرد: مبارزه با تروریسم باید در کل منطقه و جهان مد نظر قرار گیرد.