پادشاه تایلند نخست‌وزیر جدید را تایید کرد

کد N464147