گزارش خبری/

سکوت معنادار رسانه ها و مقامات صهیونیستی در خصوص سرنگونی پهپاد اسرائیلی در ایران