عبدالهادی الخواجه از فردا دست به اعتصاب غذا می زند

آفریقا و خاورمیانه

همسر فعال حقوق بشری بحرینی از شروع اعتصاب غذای وی از فردا در اعتراض به ادامه بازداشت خود دست خواهد زد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الوفاق، خدیجه الموسوی همسر عبدالهادی الخواجه فعال حقوق بشری بحرینی گفت: همسرم عبدالهادی الخواجه از فردا دوشنبه به اعتصاب غذا دست خواهد زد.

وی افزود: در روز 24 آگوست به ملاقات عبدالهادی رفتیم و وی به اطلاع ما رساند که نامه ای به منذر الصباح رئیس زندان خواهد داد تا به اطلاع وی و مسئولان زندان برساند که از فردا دوشنبه 25 گوست دست به اعتصاب غذا در اعتراض به ادامه بازداشت خود بزند و غیر از آب چیز دیگری نخواهد خورد.

الموسوی بیان کرد: عبدالهادی الخواجه ساختمان زندان را ترک نخواهد کرد و به کلینک زندان و کلینیک القلعه یا بیمارستان نظامی نخواهد رفت و با تزریق وریدی مخالفت خواهد کرد. من به عنوان همسر عبدالهادی و خانواده وی حامی اش هستیم. آزادی حق وی و همه زندانیان سیاسی است. عبدالهادی به دنیا نیامده است که سر تسلیم فرود آورد و برده وار زندگی کند.