مقام ارشد واتیکان: جنگ داخلی عراق نزاع اسلام و مسیحیت نیست

عراق93

تهران – ایرنا – خبرگزاری فرانسه از واتیکان به نقل از فرد شماره 2 این نهاد کلیسای کاتولیک جهان گزارش داد که جنگ داخلی عراق به هیچ وجه نزاع میان اسلام و مسیحیت نیست.

این گزارش به نقل از ˈپیئترو پارولینˈ فرد شماره 2 واتیکان آورده است: مناقشه قومی در عراق به هیچ وجه به معنی منازعه میان اسلام و مسیحیت نیست.

وی در گفت وگوی اختصاصی با پایگاه تخصصی ˈواتیکان اینسایدرˈ افزود: اکثر مسلمانان خود شیوه های وحشیانه و غیر انسانی داعش با تصرف بخش های گسترده ای از شمال عراق را رد و تقبیح می کنند.

کاردینال پارولین که خود بر سیاست خارجی واتیکان نظارت دارد در پاسخ به پرسشی درباره حفاظت از جوامع میسحی گفته بود: به تاکید پاپ همیشه نباید برای حل وفصل مشکلات فریاد زد.

رسانام**1378**1010
کد N463309