ناوگروه سی‌ویکم نیروی دریایی ارتش امروز در بندر جیبوتی پهلو گرفت

سیاست داخلی,ناوگروه سی ویکم ارتش

این ناوگروه که اوایل مرداد ماه به منظور تامین امنیت کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها به آبهای آزاد اعزام شده بود با پیمودن بیش از ۲۲۰۰مایل دریایی، تاکنون توانسته است ضمن اسکورت ۶۷۰فروند کشتی تجاری و نظامی، یگانهای شناور و پروازی فرامنطقه‌ای را شناسایی و رهگیری کند.

ناوگروه سی و یکم نیروی دریایی ارتش صبح امروز در بندر جیبوتی پهلو گرفت.

به گزارش ایلنا، ناوگروه سی و یکم نیروی دریایی ارتش متشکل از ناوشکن جمهوری اسلامی ایران «بایندر» و ناو پشتیبانی رزمی «بندرعباس» پس از گشت زنی در آبهای آزاد و با پیام صلح و دوستی در بندر جیبوتی پهلو گرفت.

بر اساس این گزارش، این ناوگروه که اوایل مرداد ماه به منظور تامین امنیت کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها به آبهای آزاد اعزام شده بود با پیمودن بیش از ۲۲۰۰مایل دریایی، تاکنون توانسته است ضمن اسکورت ۶۷۰فروند کشتی تجاری و نظامی، یگانهای شناور و پروازی فرامنطقه‌ای را شناسایی و رهگیری کند.

کد N463186