سفیر سابق آمریکا در عراق:

آمریکا باید رهبری جنگ با داعش را بر عهده گیرد

آفریقا و خاورمیانه

سفیر اسبق آمریکا در عراق تنها راه مقابله با گروه تروریستی داعش را اعلام جنگی علیه این گروه به رهبری آمریکا خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ترکیش ویکلی، "جیمز فری" سفیر سابق آمریکا در عراق با اذعان به مشکل بودن مقابله با گروه تروریستی داعش در عراق و سوریه خواستار جنگ علیه این گروه به رهبری آمریکا شد.

وی با اشاره به این نکته که حمایت های مالی رسیده به این گروه از جاهای مختلف در جهان اسلام است و افرادی هم که برای آن می جنگند افرادی افراطی و داوطلب هستند، شکست این گروه تروریستی را کاری سخت دانست.

جیمز فری همچنین تنها راه مقابله با داعش را ایجاد یک راهکار ائتلافی سه جانبه در منطقه به رهبری آمریکا دانسته و گفت: این ائتلاف باید شامل ارتش ارتقاء یافته عراق، حمایت ها و حملات هوایی ارتش آمریکا و نیروهای عرب مخالف داعش باشد.