درخواست صلیب سرخ و هلال احمر برای احترام به فعالیت‌های بشردوستانه در سوریه

آفریقا و خاورمیانه

فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر و کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ طی بیانیه‌ مشترک خواستار احترام گروه های درگیر سوریه به فعالیت های بشردوستانه شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در ژنو، نهضت بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر از مرگ "حسن محمود الهلال" امدادگری که در تاریخ 4 مرداد 1393 در حال انجام وظیفه در الرقه جان خود را از دست داد اظهار تأسف کرد.

حسن در شعبه‌ رقه از هلال احمر سوریه برای بیش از 3 سال کار کرد تا آن‌که ماه قبل به طرز تأسف‌انگیزی کشته شد. این اتفاق نشانگر شرایط پیچیده و خطرناک حاکم بر داوطلبان و امدادگران سوریه در حال حاضر است.

این در حالی است که در مجموع 38 نفر از کارکنان و داوطلبان هلال احمر فلسطین و هلال احمر سوریه از آغاز درگیری در سوریه تاکنون جان خود را از دست داده‌اند. بیش‌تر این افراد در زمان انجام وظایف بشردوستانه‌ خود کشته یا اسیر شده‌اند. همچنین همگی آن‌ها آشکارا نشان هلال احمر را بر لباس داشته‌اند و باید طبق حقوق بین‌المللی بشردوستانه تحت حمایت و حفاظت بوده‌اند.

نهضت بین‌المللی صلیب سرخ به مناسبت روز جهانی بشردوستی، بار دیگر از تمامی طرف‌های درگیر در سوریه خواست تا الزاماتی را که بر اساس حقوق بین‌المللی بشردوستانه به گردن دارند رعایت نموده و با احترام به امدادگران صلیب سرخ و هلال احمر به آن‌ها اجازه دهند تا به کسانی که از جنگ صدمه دیده‌اند دسترسی ایمن داشته باشند.