جاسوسی 20 ساله آلمان از ترکیه

آلمان,جاسوسی

تهران-ایرنا- یک نشریه آلمانی فاش کرد که آژانس اطلاعات خارجی آلمان برای حدود دو دهه از ترکیه جاسوسی می کرده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، افشای این موضوع می تواند تنش هایی را در روابط میان آلمان و ترکیه ایجاد کند.

براساس گزارش نشریه فوکوس آلمان، آژانس اطلاعات خارجی این کشور از سال 1976 از ترکیه جاسوسی می کرده است و دولت آلمان تحت رهبری هلموت اشمید صدراعظم اسبق این کشور این اقدام را تایید کرده بود.

این نشریه به نقل از منابع دولتی گزارش داد که حکم فعلی آژانس اطلاعات خارجی آلمان برای نظارت و رهگیری موسسات سیاسی و دولتی ترکیه مورد توافق یک گروه کاری دولتی بوده است.

یک سخنگوی دولت آلمان از اظهارنظر در مورد این گزارش نشریه فوکوس امتناع کرد.

کارشناسان معتقدند که افشای این گزارش می تواند تنش هایی را میان دولتهای آلمان و ترکیه ایجاد کند.

این در حالی است که هنس پستر اوهل یک قانونگذار محافظه کار المان به نشریه فوکوس گفت که دلایل خوبی برای آژانس اطلاعات خارجی آلمان وجود داشته که بر فعالیت های ترکیه رهگیری هایی انجام شده است. وی این گونه اقدامات آلمان را توجیه کرد که مسایلی همچون قاچاق انسانی، مواد مخدر و تروریسم را که موجب نگرانی آلمان بوده در این رهگیری فعالیتها در ترکیه در دستور کار بوده است.

رسانام**9234**1010
کد N463051