چه کسی مالک صدا و سیما است؟

سیاسی

نهادهای موجود در نظام جمهوری اسلامی فاقد شناسنامه و کدر و مبهم نیستند هر کدام جایگاهی دارند و وظایفی.چه دلیلی وجود دارد که گاه ابهام در عملکرد آنان شائبه ی فرا قانونیشان را ایجاد می کند . شائبه ای که فقط بوق تبلیغی غیر دلسوزان را رساتر می کند

آقای روحانی در سفر به اردبیل از عملکرد صدا و سیما گله داشتند." صدا و سیما حاضر نیست خدمات دولت را به ملت بگوید" و در ادامه " مردم گوششان به رادیو و تلویزیون نیست" این دو جمله از متن سخنان ریاست جمهوری است که برای تیتر خبر انتخاب شد و همین دو جمله برانگیزاننده ی این مطلب است که مگر صدا و سیما ملک کیست و آیا وظیفه دارد خدمات دولت را بگوید یا نه ؟اگر وظیفه ی صدا و سیما نیست پس چه نهاد یا سازمان و یا دستگاه اجرایی و تبلیغی در اختیار دولت است؟و...

صدا و سیما طبق قانون یک نهاد دولتی است که از دولت بودجه می گیرد و رئیس سازمان با نظر رهبری انتصاب می شود و با یک شورای سیاستگذاری اداره می گردد. در شورا ،نمایندگان سه قوه حضور دارند و از همان سال شصت و یک نقص و نارسائی در قوانین اجرایی صدا و سیما وجود داشت وهر از چندسالی طرحی و لایحه ای برای رفع نواقص صدا و سیما وضع شد و تا سال نود که آخرین تلاش نمایندگان برای شفافیت در اداره ی صدا و سیما نا تمام ماند و هم اکنون باز تلاشی مجدانه می طلبد تا قوانین مربوط به صدا و سیما با حرکت جامعه هماهنگ شود.

با این حساب گله مندی ریاست جمهوری ، به پای چه کسی باید نوشته شود؟ در همین سخنرانی رییس جمهور اضافه می کند که"...چرا صندوق بین المللی،بانک جهانی و رسانه های خارجی باید کار دولت را در زمینه ی اقتصاد و موفقیت های کسب شده بگوید اما رسانه ی ملی نگوید...اهدافی در پشت آن است که ما بعدأ تبیین می کنیم..."

نمی دانم به این جای سخنان ایشان که می رسم چرا احساس نا امیدی می کنم؟ نکند جدأ این اصطلاح" بگم ،بگم" تبدیل به فرهنگ شود؟ اصلأ نه قصد مقایسه است و نه نادیده گرفتن خدمات یک ساله ی دولت تدبیر و امید که الحق همین ثبات نسبی اقتصادی امری محال می نمود که خدا را شکر محقق شدو...

آقای روحانی همان اندازه که باید بگویید کافی است اما وعده دادن برای گفتن، ما را مار گزیده ای می کند که از ریسمان سیاه و سفید می ترسیم.

هر دولتی حق دارد خود بازگو کننده ی کارها و خدماتش باشد .زمینه ی کار مهیاست طبق اظهارات خودتان مقام رهبری حمایت خود را از دولت شما دارند.آقای ضرغامی هم عضوی البته تأثیرگذار در شورای سیاست گزاری صدا و سیماست.پول صدا و سیما از جیب ملت است که البته ضرر دهی این مجموعه بر هیچ کس پوشیده نیست .حالا اگر در کنار پوشش شبکه های متعدد که در مجموع بسیار هم کار خوبیست به دولت هم شبکه ای اختصاص داده شود چه می شود؟

به هر حال هماهنگی بین سه قوه که مد نظر هر سه مجموعه است و اطلاع رسانی دولت هم حد اقل فایده اش خنثی کردن تبلیغات خارج از مرزهای جمهوری اسلامیست و تقویت بنیه ی نظام را در پی دارد و اما حدیث سخنان "مگو".

حالا اگر غیر از مجموعه ها و اشخاص حقیقی و حقوقی فوق نهاد یا فرد و افرادی سراغ دارید که نه می توانید نامشان را ببریدو نه می توانید بی تفاوت از کنارش بگذرید ؛اول این تناقض را از ریشه در درون دولت خود حل کنید تا پس از اتمام دوران ریاست جمهوریتان نگویند "آقای روحانی هم هی گفت می گویم ولی جرأت نکرد بگوید" که برای حامیانتان بسیار گران تمام می شود و مهمتر باب کردن فرهنگی نا صواب است که محو آن بسیار کار دشواری خواهد بود.

کد N462970