لزوم شکل‌گیری فراکسیون اعتدال؛

دامادی:دولت نمایندگان نزدیک به خود را شناسایی و تقویت کند

مجلس

اگر دولت در شناسایی و تقویت نمایندگان همفکر خود اقدام کند و در این ارتباط فضایی شکل گیرد که با صف‌بندی‌های جدید قاعده جدیدی را ایجاد کند، استقلال و قدرت سلب شده از فراکسیون نزدیک به دولت (رهروان ولایت) دوباره باز خواهد گشت.

نماینده مردم ساری گفت: دولت باید نمایندگان نزدیک به خود را شناسایی و دوستانی که با تفکرات دولت همراه است را تقویت کند تا از این طریق استقلال و قدرت سلب شده از فراکسیون نزدیک به دولت (رهروان ولایت) دوباره بازگردد.

محمد دامادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره لزوم ایجاد شکل‌گیری فراکسیون اعتدال در مجلس، گفت: دولت باید نمایندگان نزدیک به خود را شناسایی و دوستانی که با تفکرات دولت همراه است را تقویت کند.

نماینده مردم ساری در پاسخ به این سوال که آیا فکر نمی‌کنید با استیضاح وزیر علوم صف‌بندی جدیدی در مجلس ایجاد شده است؟ تاکید کرد: هیچ کس و با هیچ گروهی در مجلس عقد اخوت نبسته است اما دولت حتما باید در جهت شناسایی نیروهای نزدیک به خود در مجلس اقدام جدی داشته باشد.

وی افزود: اگر دولت در شناسایی و تقویت نمایندگان همفکر خود اقدام کند و در این ارتباط فضایی شکل گیرد که با صف‌بندی‌های جدید قاعده جدیدی را ایجاد کند، استقلال و قدرت سلب شده از فراکسیون نزدیک به دولت (رهروان ولایت) دوباره باز خواهد گشت.کد N462366