عضو فراکسیون اکثریت:مجلس جای کشتی گرفتن و زور آزمایی نیست/حاشیه سازی علیه رئیس مجلس اخلاقی نیست

نماینده مردم کرمان در مجلس می گوید: هیچ گروه سیاسی در مجلس حق مصادره اقدامات کلی مجلس به نفع خودش را ندارد.

محمد رضا پور ابراهیمی در گفت و گو با خبرآنلاین با تاکید بر این که برخی از حاشیه سازی ها که منجر به تضعیف جایگاه مجلس ،رییس مجلس و شان قانونی مجلس می شود اصولا درست نیست گفت: به نظر من برخی از جهت گیری ها به ویژه در روز استیضاح و پس از دفاعیات رییس مجلس کار اخلاقی نبوده و نیست. 
نماینده کردمان تصریح کرد: به نظر من نمایندگان باید شأن و جایگاه مجلس و ساختارهای مجلس را رعایت کنند. موضوع استیضاح وزیر علوم و پس گرفتن رای اعتماد نمایندگان نباید به این مفهوم باشد که یک گروه سیاسی در مجلس بخواد خاتمه پیدا کند.
وی افزود: همانطور که اگر وزیر رأی می آورد چیزی نبود که اصطلاح طلبان بخواهند ادعا کنند که مجلس تحت نفوذ آن ها قرار گرفته است. مجلس نهم مجلس اصول گرا است وافراد در آن بایستی بر اساس تکلیف عمل کنند.البته امکان دارد گروه های سیاسی برای خودشان نیز اقداماتی انجام دهند، اما این به مفهومی نیست که اگر یک گروه سیاسی در مجلس اقدامی انجام داد به آن اقدام متعلق به آن گروه سیاسی خاص به مصادره اقدامات مجلس تعبیر شود.
پور ابراهیمی خاطر نشان کرد: هیج کس پس از این استیضاح و کنار رفتن وزیر علوم نمی تواند ادعا کند که به طور مثال اصول گرایان باخته اند و اصلاح طلبان برنده شدند ویا برعکس اتفاق افتاده است بلکه باید این تعبیر را کرد که در کل مجلس اصول گرا تصمیم گرفته است رأی اعتمادش را از یک وزیر بردارد و همین اتفاق هم افتاده است.

وی در خصوص استیضاح وزیر علوم و امکان ادامه یافتن این استیضاح ها در مجلس نهم نیز گفت: استیضاح حق نمایندگان مجلس است و در قانون این اختیار به نمایندگان داده شده است.
وی تصریح کرد: البته من اعتقاد دارم آن چیزی که بتواند، تعامل بیشتری را میان دولت و مجلس فراهم کند و کار را به استیضاح نکشاند به مراتب بهتر است از این که ما رویکرد استیضاح را اعمال کنیم.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که با استیضاح عضوی از کابینه ممکن است کنار گذاشته شود و این موضوع بر عملکرد دولت تاثیر خواهد گذاشت گفت: اینکه چنین استیضاحی بخواهد تکرار شود یا نه بستگی دارد به اینکه در مجلس چه رویکردی نسبت به عملکرد وزاری دیگر وجود داشته باشد.
وی افزود: در خصوص یکی - دو وزیر دیگر اطلاع دارم که نمایندگان پیگیر استیضاح آن ها بودند که یکی از آن ها وزیر نیرو است و دیگری وزیر رفاه و تامین اجتماعی است که خود من فکر می کنم ایشان به علت عملکرد ضعیف باید استیضاح شوند.
این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس خاطر نشان کرد: درعملکرد وزارت خانه های مختلف بایستی چالش اصلی را در نظام اقتصادی کشور جستجو کرد و ما در حال حاضر متوجه ضعف در عملکرد بخش رفاه و تامین اجتماعی در کشور هستیم.
پورابراهیمی گفت: به دلیل گستردگی کارهای این وزارت خانه ومجموع بیمه ها و صندوق هایی که زیر نظر آن هستند نا کارامدی جدی در عملکرد وزارت رفاه وجود داره و بایدچالش جدی بعدی در آن بخش جستجو شود. درکنار این مساله قضیه وزرای دیگر هم مطرح است که وزارت صنعت و معدن نیز یکی از آن است که در این بخش نیز چالش ها و نقاط ضعف جدی وجود دارد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این که برخی از عملکرد ها در حاشیه استیضاح اولین وزیر دولت یازدهم به نوعی زورآزمایی بین برخی از جریانات داخل مجلس با دولت تعبیر و این باعث می شود که یک فاصله ای بین دولت و مجلس باشد گفت: من چنین تعبیری تحت عنوان زور آزمایی را تایید نمی کنم چون اصولا به هیچ عنوان مفهوم ندارد. ما به مجلس نیامدیم که کشتی بگیریم و زور آزمایی جای دیگری معنا دارد.
وی افزود:به حمدلله با آنچه که وظایف قانونی و تکالیف شرعی در بین نمایندگان مجلس هست موضوعات را پیگیری می کنند و البته امکان دارد در جایی کسی مصاحبه ای کرده و یا مطلبی بگوید که خلاف این باشد اما به نظرمن باید نسبت به اظهار نظر آن نماینده اعتراض کرد و وی را توجیه نمود.

/2727

کد N462334