افراطیون به دنبال توقف روال عادی کار مجلس هستند

دولت یازدهم,مجلس نهم

ایجاد تنش و فراموش شدن موضوعات اصلی کشور نگرانی است که در چند هفته اخیر به وجود آمده است.

به گزارش خبرآنلاین، این نگرانی پس از آن مطرح شد که تعدادی از نمایندگان مجلس ضمن فاصله گرفتن ار پرداختن به موضوعات اصلی کشور تلاش هایی را برای استیضاح وزرا شروع کردند. عدم رای اعتماد به وزیر علوم مقذمه بود که برخی از نمایندگان از تلاش های جدیدی برای استیضاح تعداد دیگری از وزرا بدهند.

امروز نیز صحن علنی مجلس شاهد تلاش های جریان اقلیت مجلس برای طرح موضوعاتی حاشیه ای بود اما  رئیس مجلس و اکثریت نمایندگان در برابر دیکتاتوری اقلیت ایستادند

محمد صالح جوکار در گفت و گو با خبرآنلاین در پاسخ به این که بعد از استیضاح وزیرعلوم، افرادی در داخل و خارج از مجلس برخوردهای افراطی داشته و حتی به نوعی بیان شد که این استیضاح ها ادامه خواهد یافت تصریح کرد: اصلا این طور نیست و به این زودی وزیر دیگری استیضاح نخواهد شد. این حرف ها جو سازی هایی بود که قبل ازاستیضاح و بعد از آن جهت فضا سازی ها انجام شده و می شود و فضای بدی علیه مجلس راه انداختند.
جوکار ادامه داد: بعضی ها می خواستند سوء استفاده کنند. در واقع تندروهای افراطی به دنبال این هستند تا اجازه ندهند کارها به روال خودش انجام شود.

وی خصوص استیضاح وزیر علوم به عنوان اولین وزیر دولت یازدهم که از کابینه کنار رفت گفت: استیضاح حق نمایندگان مجلس شورای اسلامی است و نباید به شکل دیگری به این استیضاح نگاه کرد.
نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که این استیضاح هیچ تاثیر منفی در رابطه میان دولت و مجلس نخواهد گذاشت،تصریح کرد: استیضاح دکتر فرجی دانا برخلاف تمامی تبلیغات و سوگیری های رسانه ای، هیچ تأثیری بررابطه دولت با مجلس نخواهد گذاشت و قطعاً این روابط برای ادامه پیشبرد امور مستحکم تر خواهد شد.

/2727

کد N462261