حمله تروریستها به منازل مردم در عرسال لبنان

آفریقا و خاورمیانه

منابع لبنانی از حمله تروریستها به منازل ساکنان عرسال و تهدید آنها به قتل عام در صورت ادامه حمایت از ارتش لبنان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهار، گروههای مسلح در منطقه مرزی  عرسال در لبنان با حمله به منازل ساکنین این منطقه آنها را تهدید کردند که در صورت ادامه حمایت از ارتش لبنان، ساکنین این منطقه را قتل عام می کنند.

 به موجب این گزارش به سبب وسیع بودن بودن منطقه مرزی عرسال و ناتوانی ارتش لبنان در کنترل تمام این منطقه، بیم آن می رود که تحرکات داعش در عرسال لبنان بار دیگر تشدید شود و ارتش را وارد معرکه ای دیگر در این زمینه کند.

این در حالی است که منابع لبنانی تعداد نظامیان لبنانی را که در هفته های اخیر به دست تروریستها در این منطقه گروگان گرفته شدند، 30 نفر تخمین می زنند.