وزیر دفاع در مراسم روز صنعت دفاعی:

آماده حرکت مبنایی به سمت ساخت زیردریایی‌های 500 تنی/ در سقف و مداومت پرواز به توانمندی‌ رسیده‌ایم

دولت

وزیر دفاع با بیان اینکه در موشک های زمین به زمین با سوخت جامع و سوخت مایع به توانمندی هایی رسیده‌ایم گفت: در قدرت اصابت، تخریب و قدرت پوشش در برابر جنگ الکترونیک دشمن توانمندی‌های قابل قبولی را بدست آورده ایم و در حوزه زیرسطحی و روسطحی نیز توانایی‌های خوبی داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین دهقان در مراسم روز صنعت دفاعی کشور که صبح امروز با حضور رئیس جمهور در حال برگزاری است، گفت: در پهبادهای حوزه سقف پرواز، مداومت پرواز و مقابله با جنگ الکترونیک داریم که توانسته ایم در سقف پرواز و مداومت پرواز به توانمندی برسیم، اما در جنگال باید متمرکز شویم.

وی افزود: در موشک های زمین به زمین چه در سوخت جامع و چه در سوخت مایع به توانمندی رسیده‌ایم.

دهقان تاکید کرد: سیستم هواپیمای اف 4 را عمق دهی کرده ایم.

وزیر دفاع با بیان اینکه بعد موشک هایمان را افزایش داده‌ایم، بیان کرد: در قدرت اصابت، تخریب و قدرت پوشش در برابر جنگ الکترونیک دشمن به توانمندی‌های قابل قبولی رسیده ایم و در حوزه زیرسطحی و روسطحی نیز توانایی های خوبی داریم و می توانیم در ساخت زیردریایی های 500 تنی از مبنا حرکت کنیم و به سمت سیستم‌های رانش زمین برویم.

ادامه دارد...