پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 ماند

مجلس

محمدعلی پورمختار مجددا به ریاست کمیسیون اصل 90 انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ادامه جلسه روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی انتخاب رئیس کمیسیون اصل 90 در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

هیات رئیسه، محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 در دو دوره گذشته را مجددا به عنوان نامزد ریاست این کمیسیون به صحن علنی مجلس معرفی کرد.

بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، انتخاب رئیس کمیسیون اصل 90 باید با موافقت نصف به‌علاوه یک نمایندگان حاضر در مجلس انجام شود.

بر این اساس، پورمختار با رأی 136 نماینده از مجموع 197 نماینده حاضر در مجلس برای ریاست کمیسیون اصل 90 در سومین سال مجلس انتخاب شد.