با رأی نمایندگان؛

پورمختار در ریاست کمیسیون اصل نود ابقا شد

مجلس

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 2 شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی، با 136 رأی موافق از مجموع 197 رأی مأخوذه به محمد علی پور مختار به عنوان رئیس کمیسیون اصل نود رأی مثبت دادند.

با رأی نمایندگان مجلس محمدعلی پورمختار در سمت ریاست کمیسیون اصل نود ابقا شد.
به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 2 شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی، با 136 رأی موافق از مجموع 197 رأی مأخوذه به محمد علی پور مختار به عنوان رئیس کمیسیون اصل نود رأی مثبت دادند.

کد N461781