با شروع به كار مجلس؛

انتخاب عضو ناظر در هیأت نظارت بر مطبوعات در دستور کار امروز

مجلس

جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی و با حضور 198 نفر از نمایندگان راس ساعت 8:15 آغاز به کار کرد.

جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی آغاز شد.

به گزارش ایلنا، جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی و با حضور 198 نفر از نمایندگان راس ساعت 8:15 آغاز به کار کرد.

محمدحسین فرهنگی، عضو هیأت رئیسه مجلس نیز دستور کار صحن علنی امروز خانه ملت را به شرح زیر قرائت کرد:

1. ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی (تقاضای تغییر دستور در جلسه علنی مورخ 21/5/1393 به تصویب رسیده است)

2. انتخاب دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (موضوع ماده 1 قانون نحوه اجرای اصل 175 قانون اساسی در بخش نظارت مصوب 11/7/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

3. انتخاب یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در هیأت نظارت بر مطبوعات (موضوع بند ج ماده 10 قانون مطبوعات مصوب 22/12/1364 و اصلاحیه بعدی آن مصوب 30/1/1379)

4. انتخاب رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی از بین اعضای ثابت کمیسیون با پیشنهاد هیأت رئیسه (در اجرای تبصره یک ماده 48 آیین نامه داخلی مجلس) در دستور هفته جاری قرار دارد.

5. گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح یک فوریتی الحاق سه بند به مواد 2 و 4 قانون تشکیل شورای عالی اشتغال (اعاده شده از شورای نگهبان)

6. گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح جامع کاداستر کشور (اعاده شده از شورای نگهبان)

7. ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و اصلاح بعدی آن (یک فوریتاین طرح در جلسه علنی مورخ 3/8/1391 به تصویب رسید)

8. گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد طرح نجات و احیای دریاچه ها و تالاب های کشور (یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 28/8/1391 به تصویب رسید)

کد N461589