تجمع جمعی از مربیان حق التدریس جلوی درب مجلس

مجلس

این گروه مطرح می کنند که استخدام، حق همه مربیان پیش‌دبستانی و حق التدریسی طرف قرارداد با آموزش و پرورش است.

تعدادی از مربیان پیش دبستانی و حق التدریس امروز جلوی درب مجلس تجمع کردند.

به گزارش ایلنا، امروز جمعی از مربیان پیش‌دبستانی و حق التدریسی جلوی درب مجلس تجمع کرده و خواستار استخدام خود شدند.

این گروه مطرح می کنند که استخدام، حق همه مربیان پیش‌دبستانی و حق التدریسی طرف قرارداد با آموزش و پرورش است.

کد N461588