معاون حزب جمهوریخواه خلق:

انتخاب داوداوغلو به عنوان نخست وزیر ترکیه نمایانگر تداوم حمایت از تروریستها است

داوداوغلو

آنکارا - ایرنا - ˈاردوغان توپراکˈ معاون حزب ˈجمهوریخواه خلقˈ ترکیه گفت: ˈاحمد داوداوغلوˈ به عنوان ˈمعمار سیاست خارجیˈ، ترکیه را به صورت ˈمناقصه کارˈ سازمانهای تروریستی درآورده بود و اعلام نامزدی رهبری و نخست وزیری وی در اصل به معنای تداوم این سیاستها است.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا ، توپراک با صدور اطلاعیه ای که یک نسخه از آن در اختیار دفتر ایرنا در آنکارا قرار گرفت، افزود: ترکیه در هیچ برهه تاریخ خود چنین دوران بحرانی که مخالف حقوق ، قوانین بین المللی و ارزشهای اخلاقی باشد را ندیده است.

وی از داوداوغلو به عنوان فردی که زمینه ورشکستگی سیاست خارجی ترکیه را فراهم کرده یاد کرد و گفت که این کشور در حال حاضر به جز ˈقبایل آفریقاˈ، با همه دولتها و نهادهای بین المللی در ستیز است .

وی در بخشی از اطلاعیه خود با اشاره به اینکه ترکیه از مسیر سوریه به 11 کشور منطقه صادرات انجام می داد، اضافه کرد: در سال 2010 بیش از 106 هزار تریلی ترکیه با استفاده از خاک سوریه به دیگر کشورها، صادرات انجام داده بود، ولی این رقم در حال حاضر به صفر رسیده و این تنها نمونه کوچکی از تاثیر سیاستهای خارجی اشتباه داوداوغلو بر اقتصاد ترکیه است .

ˈرجب طیب اردوغانˈ در پایان نشست پنجشنبه گذشته شورای اجرایی حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ گفت که داوداوغلو نامزد رهبری این حزب و نخست وزیری آینده ترکیه است.

کنگره سراسری فوق العاده حزب عدالت و توسعه برای انتخاب رهبر جدید این حزب که قرار است پست نخست وزیری ترکیه را نیز بر عهده گیرد، 27 اوت (پنجم شهریورماه) یک روز پیش از پایان دوره ریاست جمهوری ˈعبدالله گلˈ و آغاز دوره ریاست جمهوری اردوغان، برگزار خواهد شد.

محافلی در آنکارا عقیده دارند که دست اندرکاران حزب عدالت و توسعه که بیشتر از سیاست اردوغان پیروی می کنند، مایل نیستند که عبدالله گل به رغم اینکه هواداران زیادی در این حزب دارد، نقشی در آینده سیاسی کشور و حزب عدالت و توسعه داشته باشد و سدی را در مقابل وی ایجاد کرده اند.

خاورم**2012**1651
کد N461440