روزنامه جوان:هر قدر خاتمی به جریان اعتدال و هاشمی نزدیک می شود،اصلاح طلبان از او فاصله می گیرند

روزنامه جوان نوشت:

طي ماه هاي گذشته برخي از رسانه ها از مثلث اتحاد هاشمي رفسنجاني،‌ ناطق نوري و محمد خاتمي سخن به ميان آورده و اعلام كرده اند اين اتحاد شكل گرفته و نهايي شده است.

عمده تلاش ها براي اين كار به اين منظور است كه طيف اعتدال و اصلاحات به هر شكل ممكن به اتحادي نسبي دست پيدا كند تا در انتخابات آينده در خرداد ماه دست آوردي داشته باشد. همانگونه كه هويدا است اين طيف بسيار در تلاش است كه كرسي هاي مجلس را در سال آينده از آن خود كند و به همين منظور فعاليت هاي خود را به شدت آغاز كرده و ادامه داده است.

اما لايه هاي سياسي مختلفي در ميانه اين مثلث وجود دارد كه نه تنها چسبندگي آنها را كاهش مي دهد بلكه نشاندن اجباري و از روي منفعت آنها در كنار هم باعث مي شود كه طيف تجديدنظرطلب بيش از همه بي سر شود و اتفاقا اگر قرار باشد موفقيتي شكل بگيرد، بار ديگر بازنده ميدان همين طيف خواهند بود.

به همين مناسبت هر آنقدر كه محمد خاتمي خود را به طيف اعتدال و هاشمي نزديك كند، ‌اصلاح طلبان بيش از گذشته از او فاصله مي گيرند. به همين دليل است كه بسياري از نظريه دان هاي اصلاحات سعي دارند به هر شكل ممكن خود را از دولت يازدهم جدا كرده و حتي با انتقاد از آن به اين مسئله بپردازند كه اصلاحات بايد راه خود را برود.

اين معضل شكافي را در ميان تجديدنظرطلبان ايجاد كرده است به گونه اي كه چون در خود راهبري هدايت گر نمي بينند هر كدام به يك مسير و سمت اميد مي بندند كه از نواصلاح طلبي تا اصلاح طلبي نو و ندا را در برمي گيرد. مهمتر اينكه در آينده بايد بيش از اين منتظر به وجود آمدن گروه هاي ديگري بود كه به شكاف فكري و عملي بين اصلاح طلبان خواهد افزود. اين شكاف اتفاقا به گونه اي پيش خواهد رفت كه هر گونه ياري به اعتدال را نيز از دست خواهد داد.

در كنار اين مسئله حتي مي توان شاهد آن بود كه اختلافات فكري، عملي و روشي، اين جريان در رسانه ها كاملا علني شود. در تازه ترين مورد صادق خرازي فعال سیاسی اصلاح طلب در گفت‌وگويي تاكيد كرده است: «برخی این چند روز به نام اصلاح طلبی تا توانستند بر تشکل نو بنیاد «ندا» که فرزند خود اصلاحات است تاختند، بدون آنکه بخوانند و بدانند، تیغ بر چهره های جوان آن کشیدند.»
[span lang='FA'] [span lang='FA']17302

کد N461394