69 درصد هواداران حزبˈیو ام پˈخواهان ریاست سارکوزی هستند

یو ام پ,ار ت ال

تهران - ایرنا - موسسه نظرسنجی ˈ ایفوپˈ اعلام کرد که 69 درصد هواداران حزب ˈ یو ام پ ˈ خواهان ریاست نیکلا سارکوزی، رئیس جمهوری سابق فرانسه هستند.

به گزارش بخش فرانسوی پایگاه خبری ˈ ار ت ال ˈ آلمان، براساس نظرسنجی انجام شده توسط ایفوپ که امروز شنبه در روزنامهˈوست فرانسˈمنتشر شد، 69 درصد هواداران حزب راستگرای ˈ یو ام پˈ خواستار ریاست سارکوزی در این حزب هستند.

بنابراین گزارش،دراین نظرسنجیˈ برونو لو مرˈ 21 درصد و ˈ اوروه ماریتونˈ 2 درصد را به خود اختصاص داده اند.

در این میان 8 درصد پرسش شوندگان نیز رای ندادند.

رسانام**1502**1547
کد N461311