روسیه از همکاری کمیته بین المللی صلیب سرخ در انتقال کمک های انسانی به اوکراین قدردانی کرد

rnvnhkd hc ;ldji wgdf svo

مسکو-ایرنا- وزارت امور خارجه روسیه روز شنبه با انتشار بیانیه ای از همکاری کمیته بین المللی صلیب سرخ در انتقال محموله های انسانی روسیه به ساکنان مناطق شرق اوکراین قدردانی کرد.

به گزارش ایرنا،دربیانیه با ابراز خرسندی از انتقال موفقیت آمیز محموله های کمک های روسیه به شرق اوکراین گفته شده است:این اقدام فقط به منظور کمک به ساکنان مناطق آسیب دیده در لوهانسک انجام گرفت و مردم این مناطق در پیام های خود از روسیه بخاطر این کمک ها تشکر می کنند.

دربیانیه خاطرنشان شده است:تمام مراحل مقدماتی و تدارکاتی کمک های انسانی روسیه به این منطقه با هماهنگی و همکاری نزدیک کمیته بین المللی صلیب سرخ انجام گرفته است.

وزارت خارجه روسیه گفت: کمیته بین المللی صلیب سرخ در عمل ثابت کرد که شریک مطمئنی است و در شرایط بحرانی کنونی منطقه لوهانسک هم این کمیته برای حضور و مشارکت بیشتر در این منطقه به منظور توزیع کمک های انسانی روسیه در میان ساکنان آن اعلام آمادگی کرده است.

درپایان بیانیه وزارت خارجه روسیه، با قدردانی و مثبت خواندن این موضع کمیته صلیب سرخ، بر عزم مسکو برای ادامه همکاری با آن تاکید شده است.

محموله کمک های انسانی روسیه شامل 2 هزار تن در بیش از 280 کامیون روز گذشته و امروز به منطقه لوهانسک منتقل شد و تخلیه کامیون ها ادامه دارد.

اروپام*5*391*518/1547
کد N461304