در بیانیه اعلام موجودیت جبهه متحد اعتدالگرایان؛

اعتدال شور مبتنی بر شعور است/تقویت دولت محور است

اعتدال,جبهه و احزاب

تهران - ایرنا - جبهه متحد اعتدالگرایان ایران اسلامی ضمن اعلام موجودیت در بیانیه ای تاکید کرد: اعتدال را نه به عنوان شعار انتخاباتی و تابلوی تبلیغاتی بلکه به عنوان شور مبتنی بر شعور می دانیم .

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، جبهه متحد اعتدالگرایان ایران اسلامی در بخش هایی از این بیانیه آورده است: این جبهه متشکل از وفاداران به انقلاب اسلامی و آرمان های امام (ره) و مقام معظم رهبری با هدف تقویت اعتدال به عنوان بهترین روش اداره کشور و مقابله با هرگونه افراط و تفریط، خشونت و حاشیه سازی و با تبعیت از خواست عمومی مردم حضور خود را در عرصه سیاسی کشور اعلام می کند.

این بیانیه می افزاید: این جبهه خود را نه جزئی از جریان های سیاسی رایج کشور بلکه عضوی از خانواده بزرگ انقلاب اسلامی می شمارد که در صدد است با بهره گیری از تمام ظرفیت های داخلی موجبات اقتدار ایران اسلامی با استفاده از مشارکت حداکثری مردم در صحنه های اجتماعی فراهم آورد و آن را بهترین راه حل خنثی سازی نقشه های دشمن و برون رفت از مشکلات می داند.

این بیانیه می افزاید: از منظر جبهه اعتدال گرایان تقویت اعتدال و پایبندی به قانون، تحول طلبی، افزایش اقتدار بین المللی ارج نهادن به حقوق شهروندی، صیانت از آزادی های مشروع، اعتقاد راستین به مشارکت مردم اهتمام ویژه بر مبارزه نظام مند با مفاسد اقتصادی، اجتماعی، بهره گیری از نخبگان و متخصصین توجه به عقلانیت و خرد جمعی از جمله اصول تغییرناپذیر این جمعیت خواهد بود و در این راه دست تمامی احزاب و گروه ها را به گرمی می فشارد.

جبهه اعتدالگرایان به تبیین اعتدال پرداخت و افزود: این جبهه، اعتدال را نه به عنوان شعار انتخاباتی و تابلو تبلیغاتی بلکه به عنوان شور مبتنی بر شعور می داند که با نیتی صادقانه و به دور از هوا و هوس سیاسی در پی تقویت دولت و نهادهای رسمی بر اساس اولویت های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی با محور قرار دادن انتخابات 24 خرداد 1392 پیگیر خواست سیاسی خود است.

جبهه اعتدالگرایان درادامه بیانیه آورده است: اعتدال خواهی از دید ما کوتاه آمدن از خواسته ها و راضی شدن به حداقل ها نیست بلکه نوعی عقلانیت روش شناختی در مطالبه کردن است. شاید اندک اندک خواستن باشد ولی اندک خواستن نیست و بر همین اساس جبهه اعتدال گرایان در مقابل هرگونه آسیب به تعریف اشتباه و تحمیلی برای اعتدال ایستادگی خواهد کرد و بر اهداف و مطالبات زیر تاکید دارد.

1- پیگیری آرمان ها و آموزه های اسلامی و اندیشه های امام خمینی(ره)

2- تقویت فرهنگ ملی با حفظ تنوع قومیتی در جهت وفاق ملی

3- مبارزه با مفاسد نظامند اقتصادی

4- تلاش در جهت ایجاد اشتغال پایدار و بهره گیری از متخصصان و نخبگان برای جلوگیری از فرار مغزها

5- تقویت بازار رقابتی و مقابله با هرگونه انحصارگرایی

6- اولویت دهی به بهبود معیشتی و رفاه همه اقشار جامعه

7- آماده سازی مشارکت حداکثری در انتخابات

8- پیگیری آزادی های مندرج در قانون اساسی و تقویت حقوق شهروندی

9- تلاش در جهت ارتقای جایگاه بین المللی ایران اسلامی همراه با حفظ عزت و اقتدار ملی

10- مقابله با هرگونه حاشیه سازی و تنش افزایی و پرونده سازی سیاسی

11- تحکیم و تقویت بنیاد خانواده در جهت کاهش آسیب های اجتماعی

12- تلاش در جهت رفع موانع تحصیلی، ورزشی، اشتغال، ازدواج، مسکن و نشاط عمومی

سیام**7261 **1449
کد N461153