نروژ خواستار کاهش تنش در شرق اوکراین شد

اوکراین

تهران – ایرنا – وزیر امور خارجه نروژ خواستار کاهش تنش در مناطق آشوب زده شرق اوکراین شد.

به گزارش خبرگزاری ˈشینهواˈ از اسلو، ˈبورگه برندیˈ روزشنبه در دیدار با ˈجان بردˈ همتای کانادایی خود، ورود کاروان کامیون های حامل کمک های بشردوستانه روسیه به اوکراین را غیر قابل قبول توصیف و خواستار کاهش تنش در مناطق آشوب زده اوکراین شد.

بر اساس این گزارش، نروژ و کانادا هر دو عضو پیمان نظامی آتلاتیک شمالی (ناتو) هستند که قرار است اعضای آن در 13 و 14 شهریور با تشکیل جلسه در ولز انگلیس در باره بحران اوکراین تصمیم گیری کنند.

این گزارش به نقل از منابع خبری روسیی اعلام کرد که در حدود 130 دستگاه کامیون حامل کمک های بشردوستانه روسیه به اوکراین که در روزهای گذشته در مناطق مرزی دو کشورمتوقف شده بودند، دیشب بدون حمایت کمیته بین المللی صلیب سرخ وارد لوگانسک درمناطق شرقی اوکراین شده و به توزیع کمک های خود پرداختند.

مقام های اوکراین ورود این کاروان را ˈتهاجم مستقیمˈ روسیه به مناطق شرقی این کشور تلقی کردند و ساعات ها مانع ورود این کمک ها به خاک اوکراین شده بود.

رسانام**1378**1010
کد N461139