عصائب اهل الحق:

بارها علیه داعش پیروز شده ایم/تکذیب دخالت در حادثه مسجد مصعب بن عمیر دیالی

آفریقا و خاورمیانه

دبیر کل گردانهای اهل الحق عراق ضمن تکذیب هر گونه ارتباط با حادثه شنیع مسجد مصعب بن عمیر در دیالی از موفقیت های فراوان عصائب اهل الحق علیه تروریست های وابسته به گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، قیس الخزعلی دبیر کل عصائب اهل الحق عراق گفت: همه عراقی ها باید به طور یکپارچه در راستای عبور کشور به ثبات حرکت کنند.

وی افزود: اتهامات برخی گروههای سیاسی ضد عصائب اهل الحق درباره دخالت در حادثه شنیع مسجد مصعب بن عمیر در استان دیالی بی اساس است. ما یکسال و نیم قبل درباره حوادث کنونی هشدار داده بودیم.

الخزعلی بیان کرد: برخی گروههای سیاسی هنور به شعور و احساس مسئولیت کافی نرسیده اند این سیاستمداران مسئول مشکلات امنیتی در برخی استانها هستند زیرا هنوز به دنبال منافع حزبی هستند.

وی ضمن مخالفت با دخالت خارجی در امور عراق اعلام کرد: عراقی ها خود قادر به حل مشکلات خود هستند. همه اقدامات اهل الحق موفقیت آمیز بوده است و ما بارها بر داعش پیروز شده ایم. ما موفق به برقراری جاده امنیت سامراء-بغداد شده ایم. ما در الکرمه در الانبار جنگیده ایم و به نیروهای امنیتی در حفظ پالایشگاه بیجی کمک کرده ایم همچنین ما به زودی در جنگ در منطقه جرف الصخر در شمال بابل نیز مشارکت داریم.