مرکل: به دنبال مسیر صلح در اوکراین هستیم

آلمان,مرکل

تهران-ایرنا- صدراعظم آلمان در دیدار با رییس جمهوری اوکراین با بیان اینکه خواهان کمک به پایان دادن به بحران است، گفت که وی به دنبال یافتن ˈ مسیر صلحˈ در اوکراین است.

وی از طرف های درگیر در اوکراین خواست در مسیری قرار گیرند که منجر به برقراری صلح در این کشور شود.

به گزارش خبرگزاری رویترز، دیدار آنگلا مرکل صدراعظم آلمان و پترو پوروشنکو رییس جمهوری اوکراین در حالی انجام شده که ورود محموله های کمک رسانی روسیه به خاک اوکراین تنش های جدید را ایجاد کرده است.

مرکل یادآورشدکه در یک زمان دشوار به اوکراین سفر کرده زمانی که تمرکز ها بر اتحاد و تمامیت ارضی این کشور بوده است.

صدر اعظم آلمان افزود: امیدوارم که بتوانیم در مورد مشکلات دو جانبه و طرف های درگیر بحث کنیم. می خواهیم در مورد ˈمسیر صلحˈ در اوکراین صحبت کنیم که در نهایت باید یافت شود.

رسانام**9234**1010
کد N461003