وزیر خارجه ایتالیا:

مشارکت ایران در حل بحران عراق مفید و سازنده است

آفریقا و خاورمیانه

وزیر خارجه ایتالیا ایجاد توازن در خاورمیانه با حضور همه بازیگران را ضروری دانست و بر نقش محوری ایران در عراق تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، فدریکا موگرینی وزیر خارجه ایتالیا گفت: مشارکت همه کشورهای منطقه به ویژه ایران در حل بحران عراق سازنده و مهم است.

وی افزود: من بارها با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیدار کرده ام و قرار است در ماه سپتامبر در جریان دیدار وی از ایتالیا با وی ملاقات کنم.مقامات ایتالیا با همه بازیگران منطقه از ایران و ترکیه تا کشورهای حوزه خلیج فارس همکاری می کنند.

موگرینی اعلام کرد: ایجاد نوعی از توازن جدید در خاورمیانه با حضور همه بازیگران اساسی ضروری است.سناریوهای مربوط به حل بحران عراق با یکدیگر مرتبط هستند و حضور بازیگران مهم است.

وزیر خارجه ایتالیا بیان کرد: مقامات ایتالیا نمی توانند با بحران های لیبی، سوریه و عراق به طور جدا از یکدیگر برخورد کنند.باید طرحی برای کل منطقه در نظر گرفته شد و حضور همه بازیگران منطقه ای در این طرح ضروری است.آماده کردن این طرح بیانگر خواسته ها و پایبندی اتحاد اروپا در سطح بین المللی است.

وی افزود: موضوع مهم و اساسی توقف داعش و کمک به غیر نظامیان در کنار اقدامات سیاسی است.