وزارت کشور: خبر شهادت دانایی‌فر را تأیید نمی‌کنیم/ سندی در این زمینه به ما ارائه نشده است

فارس نوشت:

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و امور بین‌الملل وزارت کشور درباره اخبار منتشرشده مبنی بر تأیید شهادت دانایی‌فر گفت: هنوز سندی به صورت رسمی به ما ارائه نشده است و هیچ خبری را در خصوص شهادت دانایی‌فر تایید نمی‌کنیم.
روح الله جمعه‌ای رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و امور بین‌الملل وزارت کشور درباره اخبار منتشر شده مبنی بر تایید شهادت دانایی‌فر، گفت: هنوز سندی به صورت رسمی در خصوص شهادت جمشید دانایی‌فر به ما ارائه نشده است و هیچ خبری را در این زمینه تایید نمی‌کنیم.
او گفت: همچنان دولت پاکستان را مسئول سرنوشت دانایی‌فر می‌دانیم.
45231

 

 

کد N460640