لاریجانی مطرح کرد:

لزوم هماهنگی در آسیا برای توقف جنایات درمنطقه/ تخریب بی‌سابقه محیط زیست درغزه

مجلس

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به سکوت بی‌سابقه مجامع بین‌المللی در قبال کشتار بی‌سابقه مردم در غزه گفت: رژیم اشغالگر صهیونیستی به اندازه توان تخریب بیش از 6 بمب اتم انواع بمب و مواد منفجره بر سر مردم بی‌دفاع غزه فرو ریخته است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در هفدهمین مجمع عمومی کنفرانس نمایندگان کشورهای حوزه آسیا- اقیانوسیه با اشاره به اینکه سال ها است مساله محیط زیست به عنوان مساله حیاتی بشر مطرح است، گفت: این مساله هنوز درمان جدی نشده بلکه در برخی وجوه وضعیت طبیعت به قهقرا رفته است به طوریکه امروز حیات کل زمین در تهدید و انسان متجدد با بحران بی سابقه‌ای مواجه است.

وی با طرح این سوال که چرا عقل توسعه‌‎گرای علمی بشر در عصر حاضر که افق‌های زیادی را درنوردیده، نتوانسته بر این خطر روشن کل بشریت فائق آید، افزود: شاید ریشه این مشکل به این امر مربوط می گردد که علم جدید بر محور سلطه قهریه بر طبیعت استوار گردیده و از دوره رنسانس مبنا را بر تقدس‌زدایی از طبیعت گذاردند و خودگرایی و انسان‌گرایی رنسانس که زمینه ایجاد انقلاب علمی را بوجودآورد، علمی را خلق کرد که به قول فرانسیس بیکن نقش آن این بود که بر طبیعت سلطه پیدا کند،  ارزش اصلی به انسان مربوط شد و در نهایت انسان وجه مطلق به خود گرفت و حقوق انسان بر حق و حقوق خداوند و عالمی که او خلق کرده، پیشی گرفت تا طبیعت اهمیت لاهوتی خود را از دست داده و به ابزار قدرت انسان بدل شود.

رئیس قوه مقننه ادامه داد: باید پذیرفت مشکل این بحران زیست محیطی گرچه ظاهرش مادی است، اما علتش معنوی است، تلقی ابزاری از طبیعت و تقدس‌زدایی از آن شرایط امروز را پیش روی ما قرار داده است.

لاریجانی با اشاره به اینکه نگاه اسلام به موضوع محیط زیست بر این امر مستقر است که انسان باید نفس خویش را به عنوان خلیفه خداوند بر زمین حافظ و نگهبان نظم طبیعی قرار دهد، گفت: بر این مبنا تخریب محیط طبیعی به معنای شکست در ایفای نقش انسانیت انسان است و این کار به معنای انجام جنایتی واقعی علیه جهان خلقت است، زیرا خداوند فرمود آسمان ها و زمین و همه آنچه در آنها است، تسبیح خداوند می گویند و هیچ چیز در عالم نیست جز اینکه به تسبیح خدای متعال مشغول است.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: اگر امروز درد محیط زیست، درد مشترک بشریت است باید برای درمان آن نگاه به عالم و آدم تغییر کند و ماموریت انسان از برخورداری ابزاری از طبیعت به حافظ و نگهبان ارتقاء یافته و این امر یک وظیفه معنوی تلقی شود.

وی با اشاره به اینکه جهان امروز با امواج سهمگین تخریب محیط زیست مواجه است و مجال زیادی ندارد، ادامه داد: تغییرات آب و هوایی، بحران مواد غذایی، کمبود آب، بیابان زایی و بلایای طبیعی، شکاف عمیقی بین سه رکن اصلی توسعه پایدار یعنی رشد اقتصادی، فراگیری اجتماعی و حفاظت از محیط زیست بوجود آورده است و رفع این مشکل نیازمند بازنگری در تلقی به طبیعت است در غیر این صورت در سابقه خشن قدرت های اقتصادی آنچه ذبح می شود، طبیعت است.

لاریجانی با اشاره به اصل پنجاهم قانون اساسی که در سال 1979 مصوب شده است، گفت: در این اصل قانونی آمده است که حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعدی باید در آن حیات اجتماعی روبه رشدی داشته باشد، وظیفه عمومی تلقی می گردد، از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.

رئیس مجلس افزود: 13 سال بعد یعنی در سال 1992 همین معنا که در اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است، به عنوان تعریف جهانی توسعه پایدار مطرح گردید.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اهتمام مجلس در این سال ها باعث شد تا در تدوین قانون برنامه پنج ساله توسعه توجه بیشتر به ارتباط تنگاتنگ توسعه و حفاظت محیط زیست شود  و از سال 1991 فصل مجزایی با مواد متعدد به این امر اختصاص یافت، گفت: به منظور تقویت و توانمندسازی ساختارهای مرتبط با محیط زیست و منابع طبیعی، ساز و کارهای لازم جهت گسترش آموزش های عمومی و تخصصی را فراهم آورند و به منظور جلوگیری از افزایش بی رویه مصرف سموم آفات نباتی و کودهای شیمیایی و همچنین مدیریت پسماندها نیز دولت ملزم به تهیه ضوابط ورود، مصرف و امحا شده است.

لاریجانی با اشاره به اینکه بی شک اهداف منطقه ای نیز بایستی همانند اهداف بین المللی با اتکاء به اصول انصاف، عدالت و مسئولیت متناسب در نظر گرفته شود، افزود: پس از اجلاس جهانی سران در سال 2012 با موضوع توسعه پایدار به نام ریو + 20 و تمایل جهانی برای تعریف اهداف توسعه پایدار به جایگزینی با اهداف توسعه هزاره، روند حرکت به سوی توسعه پایدار منسجم تر و سریعتر سامان یافته است.

رئیس قوه مقننه ادامه داد: پایان فقر و گرسنگی، دستیابی به امنیت قضایی و تغذیه کافی، دستیابی به زندگی سالم، تامین آموزش با کیفیت عادلانه و فراگیر و فرصت های یادگیری مادام العمر، برابری جنسیتی، توانمندسازی زنان و دختران در همه جا، امنیت آب و بهداشت، دسترسی به خدمات مدرن مقرون به صرفه، پایدار و قابل اعتماد انرژی، ارتقاء رشد اقتصادی قوی، فراگیر و پایدار و کار مناسب، ارتقاء صنعتی شدن پایدار، کاهش نابرابری در درون و میان کشورها، ساخت شهرهای فراگیر، ایمن و پایدار و مناسب اسکان بشر، ارتقاء الگوی تولید و مصرف پایدار، ارتقاء اقدامات در مواجهه با تغییرات آب و هوا، استفاده پایدار از منابع دریایی، دریاها و اقیانوس ها و حفاظت از آنها، حفاظت و احیای اکوسیستم های خشکی و توقف از تنوع زیستی دستیابی به قوانین صلح آمیز و جامع، حاکمیت قانون ، موسسات توانا و موثر و در نهایت تقویت و افزایش ساز و کار اجرایی و مشارکت جهانی برای توسعه پایدار 18 هدفی است که در ماه های اخیر به توافق و اجماع جهانی به عنوان اهداف توسعه پایدار نزدیک شده و کشورها را در رسیدن به توسعه مطلوب خود کمک خواهد کرد.

وی با بیان اینکه منطقه آسیا و اقیانوسیه نیز ضرورت دارد تا بنابه مصالح اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی خود و با در نظر گرفتن کمترین تاثیر منفی ناشی از اجرای برنامه های جهانی به منظور دستیابی به این اهداف گام های موثری بردارد، خاطر نشان کرد: منطقه آسیا و اقیانوسیه علاوه بر در برگیری حدود نیمی از جمعیت و اقتصاد جهان، دارای اقلیم و شرایط اقتصادی، اجتماعی متعددی است که اجرای برنامه های توسعه ای، تبیین خط مشی ها و سیاست های خاص خود را طلب می نماید.

رئیس قوه مقننه گفت: آنچه که باعث اشتراک بیشتر کشورها در تداوم توسعه می گردد، فرامرزی بودن اثرات محیط زیستی است که فراتر از محدوده ملی کشورها است.

نماینده مردم قم با اشاره به انسجام و یکپارچگی اقدامات مثبت در کشورها پیشنهاد کرد که کشورهای عضو مجمع عمومی نمایندگان مجالس آسیا و اقیانوسیه پیرامون محیط زیست و توسعه نیز با در نظرگیری اهداف جهانی، اهداف منطقه ای روشنی را تبیین و به عنوان سیاست محیط زیستی و توسعه ای منطقه ای خود مشخص نمایند و با انعکاس دیدگاه های لازم خود در بیانیه تهران این مهم را با مشارکت قانون گذاری و مجریان قانون در آسیا و اقیانوسیه از تداوم و ضمانت اجرایی محکمی برخوردار کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فاجعه انسانی در غزه گفت: کمتر انسانی است که این فاجعه را بشنود و به حال انسانیت نگرید.

لاریجانی گفت: همگان مشاهده می کنیم که بیش از دو ماه است که رژیم اشغالگرا صهیونیستی به اندازه توان تخریب بیش از 6 بمب اتم انواع بمب و مواد منفجره از راه زمین، هوا و دریا بر سر مردم بی دفاع غزه فرو ریخته است.

رئیس قوه مقننه گفت: با کمال تاسف این اقدامات جنایتکارانه با سکوت بی سابقه از سوی مجامع بین المللی به ویژه سازمان های مدعی حقوق بشر و بی تفاوتی بسیاری از دولت ها همچنان ادامه دارد.

نماینده مردم قم با اشاره به اینکه تاکنون بیش از 2 هزار انسان که اغلب کودک و نوجوان، پیر و سالخورده هستند، به شهادت رسیده اند، خاطر نشان کرد: هزاران تن دیگر مجروح و معلول شده اند و ساختارها و تاسیسات شهری و منازل تخریب و آنچه که به موضوع این اجلاس مربوط می شود، تخریب بی سابقه محیط زیست غزه است؛ چنین اقدماات جنایتکارانه از سوی همپیمانان صهیونیست ها، ترورسیت هایی که به دروغ نام خود را اسلامی گذاشته اند، در عراق و سوریه در حال انجام است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به کشتار بی سابقه مردم و نابودی هر آنچه که نشان از زیست و حیات انسان ها دارد، ادامه داد: همه باید این فاجعه بشری و زیست محیطی را محکوم کنیم و تمام تلاش خود را برای جلوگیری از آن بکار گیریم.