شکایت از ˈچان اوچاˈ در یک قدمی کرسی نخست وزیری تایلند

چان اوچا

کوالالامپور– ایرنا – فرمانده ارتش تایلند در حال آماده شدن برای تکیه بر کرسی نخست وزیری این کشور است، اما شکایت از وی به دلیل تخطی از منشور دولت موقت، ˈپرایوت چان اوچاˈ 60 ساله را در یک قدمی نخست وزیر نگهداشته است.

به گزارش ایرنا، شبکه خبر آسیا روز شنبه اعلام کرد در صورتی که دادگاه قانون اساسی تایلند به نفع ژنرال پارایوت چان اوچا رای دهد، وی به عنوان بیست و نهمین نخست وزیر تایلند قدرت را در اختیار خواهد گرفت.

ˈسیرسوان جانیاˈ رییس سازمان حفاظت از قانون اساسی تایلند گفت از نظر قانونی فردی که به عنوان نخست وزیر انتخاب می شود نمی تواند پست دیگری را اشغال کند. این در حالی که است پرایوت ریاست کمیته ملی حفظ صلح و نظم تایلند را که پس از کودتای اول خرداد شکل گرفت، بر عهده دارد.

به گفته وی، در صورتی که پرایوت چان اوچا از ریاست بر این شورا انصراف دهد، افکار عمومی تایلند و جامعه جهانی این تصور را خواهند داشت که وی به پست نخست وزیر چشم داشته است.

این مقام تایلندی با این عنوان که این شکایت فرصتی برای چاو اوچا ایجاد می کند که با رای دادگاه قانون اساسی به پست نخست وزیری دست یابد و دیگر مردم نمی توانند انگشت اتهام قدرت طلب را به سوی وی نشانه روند.

از سوی نیز برخی کارشناسان و تحلیلگران تایلندی بر این باورند که این شکایت نمی تواند روندی در مسیر دستیابی پرایوت چان اوچا به پست نخست وزیری ایجاد کند.

حال پرایوت چان اوچا باید علاوه بر تایید پادشاه تایید دادگاه قانون اساسی را نیز برای تکیه بر کرسی قدرت نخست وزیری داشته باشد.

وی که تنها نامزد نخست وزیری بود روز پنجشنبه در رای گیری 15 دقیقه ای مجلس ملی قانونگذاری که نظامیان تایلند اعضای آن را انتخاب و پادشاه تایید کرد بدون یک رای مخالف به عنوان نخست وزیر انتخاب شد.

آساق**241**1611
کد N460396