معاون وزیر خارجه در گفتگو با مهر : 

هنوز سندی برای تأیید شهادت دانایی فر در دسترس نیست 

سیاست خارجی

معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه کشورمان درباره خبر منتشر شده از شهادت دانایی فر، مرزبان ربوده شده ایرانی گفت: هنوز هیچ خبر مستندی مبنی بر شهادت دانایی فر در دسترس نیست .

ابراهیم رحیم پور ، معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه کشورمان درباره خبر منتشر شده از شهادت دانایی فر، مرزبان ربوده شده ایرانی گفت: هنوز هیچ خبر مستندی مبنی بر شهادت دانایی فر در دسترس نیست .

وی افزود: در حال پیگیری مسئله هستیم اما هنوز هیچ سندی مبنی بر تأیید خبر شهادت ای مرزبان وجود ندارد . 

خبرگزاری ایرنا ساعتی پیش  خبر شهادت جمشید دانایی فر یکی از مرزبانان گروگان گرفته شده ایرانی توسط گروهک تروریستی را  از سوی معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان تایید کرد.