یک خانواده فلسطینی فرزند جاسوس خود را تسلیم مقاومت کرد

آفریقا و خاورمیانه

به دنبال اعدام چندین جاسوس اسرائیل در نوار غزه توسط گروههای مقاومت، یک خانواده فلسطینی، پس از باخبر شدن از جاسوسی فرزند خود به نفع رژیم صهیونیستی، وی را تحویل گروههای مقاومت داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه نبأ، یک خانواده فلسطینی پس از آنکه از جاسوسی فرزند خود برای رژیم صهیونیستی با خبر شد، وی را به گروههای مقاومت در نوار غزه تسلیم کرد.

این خانواده پس از آنکه متوجه ارتباط فرزند خود با دستگاه اطلاعاتی رژیم صهیونیستی از یک هفته گذشته تا کنون شد، وی را به گروههای مقاومت در نوار غزه تسلیم کرد.

این در حالی است که مقاومت اعلام کرده است چنانچه هر کدام از جاسوسان اسرائیل پیش از شناسایی به جرم خود اعتراف و توبه کند، بخشوده خواهند شد.

گروههای مقاومت روز گذشته دهها جاسوس را پس از اثبات جرم آنها، در نوار غزه اعدام کردند.