حزب جمهوریخواه خلق:

داوداوغلو مسبب رخدادهای جاری منطقه است

داعش

آنکارا - ایرنا - ˈآیتون چرایˈ معاون حزب ˈجمهوریخواه خلقˈ ترکیه، ˈاحمد داوداوغلوˈ وزیر خارجه و نامزد رهبری حزب ˈعدالت و توسعهˈ را مسوول مستقیم رخدادهای جاری منطقه خواند.

به گزارش روز شنبه ایرنا از آنکارا، وی با صدور اطلاعیه ای که یک نسخه از آن در اختیار دفتر ایرنا قرار گرفت، این ادعا را مطرح کرد.

چرایی گفت: داوداوغلو از تروریستهای ˈداعشˈ حمایت کرده و زمینه جنگهای مذهبی در منطقه را فراهم آورده است و چنین فردی نمی تواند به عنوان نخست وزیر، منافع ملی ترکیه را تامین کند.

معاون حزب جمهوری خواه خلق با ادعای اینکه دولت 49 نفر از کارکنان سرکنسولگری ترکیه در ˈموصلˈ که از بیش از دو ماه پیش به گروگان تروریستهای داعش درآمدند را فراموش کرده، گفت: داوداوغلو به عنوان وزیر خارجه نتوانسته گروگانهای وزارتخانه متبوع خود را از دست داعش رها کند، به همین دلیل انتخاب وی به عنوان نخست وزیر، اخلاقی و حقوقی نخواهد بود.

ˈرجب طیب اردوغانˈ در پایان نشست عصر پنجشنبه شورای اجرایی حزب حاکم عدالت و توسعه گفت که داوداوغلو نامزد رهبری این حزب و نخست وزیری آینده ترکیه است.

کنگره سراسری فوق العاده حزب عدالت و توسعه برای انتخاب رهبر جدید این حزب که قرار است پست نخست وزیری ترکیه را نیز بر عهده گیرد، 27 اوت (پنجم شهریورماه) یک روز پیش از پایان دوره ریاست جمهوری ˈعبدالله گلˈ و آغاز دوره ریاست جمهوری اردوغان، برگزار خواهد شد.

محافلی در آنکارا عقیده دارند که دست اندرکاران حزب حاکم عدالت و توسعه که بیشتر از سیاست اردوغان پیروی می کنند، مایل نیستند که عبدالله گل به رغم اینکه هواداران زیادی در این حزب دارد، نقشی در آینده سیاسی کشور و حزب عدالت و توسعه داشته باشد و سدی را در مقابل وی ایجاد کرده اند.

خاورم**2012**1651
کد N460069