حمله مرگبار به مسجد اهل سنت در یعقوبه

آخرین گزارشهای رسیده از عراق از نبرد سنگین نیروهای پیشمرگ کرد و ارتش این کشور برای باز پس گرفتن جلولا و سعدیه از دست شبه نظامیان گروه افراطی موسوم به “دولت اسلامی” حکایت دارد.این حمله با پشتیبانی نیروی هوایی آمریکا صورت می گیرد.

حمله مرگبار به مسجد اهل سنت در یعقوبهآخرین گزارشهای رسیده از عراق از نبرد سنگین نیروهای پیشمرگ کرد و ارتش این کشور برای باز پس گرفتن جلولا و سعدیه از دست شبه نظامیان گروه افراطی موسوم به “دولت اسلامی” حکایت دارد.این حمله با پشتیبانی نیروی هوایی آمریکا صورت می گیرد.
کد N459907