سه استراتژی انتخاباتی کارگزاران برای مجلس دهم

انتخابات مجلس دهم

تهران- ایرنا- کمیته سیاسی حزب کارگزاران استراتژی های این حزب را برای انتخابات مجلس دهم اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، اولین استراتژی حزب کارگزاران این است که همواره بر اتحاد همه نیروهای طرفدار توسعه در کشور تاکید دارد.

همچنین دومین استراتژی کارگزاران این است که معتدلین هر دو جناح به خصوص اصلاح طلبان برای تشکیل مجلس معتدل و توسعه گرا، پیشگام و پیشتاز شوند.

« تداوم تجربه خوب اتحاد و همدلی جبهه اصلاح/اعتدال در 24 خرداد» سومین استراتژی حزب کارگزاران اعلام شده و آمده است: ضمن حفظ ظرفیت ها و برنامه های حزبی خود معتقد به عمل مشترک در این زمینه است.

علاوه بر این، عنوان شده است که «کارگزاران به شدت نگران برخوردهای حذفی با داوطلبان مستقل و حتی حامی دولت در انتخابات آینده بوده و امیدوار است که شورای محترم نگهبان امکان مشارکت حداکثری برای همه ملتزمان به قانون اساسی در انتخابات مجلس دهم را فراهم آورد».

سیام**1429**1572
کد N459902