معاون عبدالله تاکید کرد:

تقلب بیش از دو میلیون رای در دور دوم انتخابات افغانستان

آسیا اقیانوسیه

معاون تیم اصلاحات و همگرایی از تقلب بیش از دو میلیون رای در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های افغان، حاجی محمد محقق معاون دوم تیم اصلاحات و همگرایی اعلام کرد که بیش از دو میلیون رای در دوم انتخابات تقلب شده است.

در این گزارش آمده است که اعضای تیم اصلاحات و همگرایی در نشست مشورتی برای دفاع از حق مردم افغانستان یکبار دیگر خواهان جداسازی آرای پاک از تقلبی شدند.

دکتر عبدالله عبدالله رهبر تیم اصلاحات همگرایی در این نشست گفت: روند تفتیش آراء و مذاکرات سیاسی میان هر دوتیم جریان دارد و نتیجه انتخابات را بطور قطع آرای مردم افغانستان مشخص می کنند.

وی افزود: همانطورر که مردم با اعتماد به تیم اصلاحات و همگرایی رای دادند، اعضای این تیم نیز با اراده مستحکم از آرای مردم دفاع خواهند کرد.

به گفته دکتر عبدالله عبدالله، پیشنهاد ایجاد حکومت وحدت ملی و روند تفتیش آراء از سوی تیم اصلاحات و همگرایی براساس شرایط حساس کشور و خیر ملت افغانستان انجام شده است.

در همین حال حاجی محمد محقق معاون دوم تیم اصلاحات و همگرایی از تقلب های گسترده در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری خبر داد و گفت: بیش از دو میلیون رای در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری تقلب شده است و نزدیک به یک هزار محل از این محل ها در روز انتخابات به نفع تیم تحول و تداوم استفاده شده است.

وی با اشاره به اینکه هیچ یک از پیشنهادات تیم اصلاحات و همگرایی در روند تفیش آراء از سوی سازمان ملل پذیرفته نشده است، گفت با وجود این بازرسی آراء در کمیسیون مستقل انتخابات با حضور ناظران تیم اصلاحات همگرایی ادامه دارد.

محمد محقق تاکید کرد که جامعه جهانی باید بداند شخصی می تواند در افغانستان حکومت کند که براساس خواست و آرای مردم به قدرت رسیده باشد.
محمد خان معاون اول عبدالله حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات را متهم به تقلب در انتخابات کرد و گفت: با آغاز روند تفتیش آراء معلوم شد که چقدر صندوق های تقلبی توسط کمیسیون مستقل در گذشته شمارش شده است.

احمد بهزاد عضو مجلس نمایندگان نیز بی توجهی به آرای مردم را یک خیانت به نسل های کنونی و آینده خواند و تصریح کرد مردم براساس رای خود خواستار یک حکومت سالم هستند و هر حکومتی بدون خواست مردم تشکیل شود، حکومت خیانت ملی نه حکومت وحدت ملی خواهد بود.