تابش در مجمع عمومی کنفرانس نمایندگان مجالس کشورهای حوزه آسیا- اقیانوسیه عنوان کرد:

رفع موانع تقنینی برای دستیابی به توسعه پایدار

مجلس

دبیر کل مجمع عمومی کنفرانس نمایندگان مجالس کشورهای حوزه آسیا- اقیانوسیه گفت: هفدهمین مجمع عمومی محیط زیست و توسعه با هدف رفع موانع تقنینی براس کاستن نارسایی ها در این حوزه و دستیابی به توسعه پایدار است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر هفدهمین مجمع عمومی کنفرانس نمایندگان مجالس کشورهای حوزه آسیا- اقیانوسیه پیرامون محیط زیست و توسعه به میزبانی جمهوری اسلام ایران از صبح امروز در هتل اسپیناس آغاز شد.

بر این اساس محمدرضا تابش دبیر کل مجمع عمومی کنفرانس نماینگان مجالس کشورهای حوزه آسیا- اقیانوسیه با اشاره به اینکه امروزه شاهد آگاهی زیست محیطی ملت ها و دولت ها هستیم گفت: برگزاری این اجلاس با هدف مشارکت منطقه ای برای دستیابی به توسعه پایدار جهانی است.

وی افزود: شعار گردآمدن ما به دور هم بخشی از دغدغه جهانی است که با آن روبرو هستیم از این رو برجسته کردن موضوع کنفرانس در قالب برگزاری نشست تخصصی با عنوان قانون گذاری محیط زیست، مشارکت عمومی و پایدار توسعه است.

تابش گفت: این نشست پیرامون رفع موانع تقنینی برای کاستن از نارسایی های موجود در زمینه دستیابی به توسعه پایدار برگزار شده است؛ مجالس قانون گذاری در این میان نقش بسزایی به عنوان نهادهای کارساز برای دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی در سطوح بین المللی دارند.

دبیر کل مجمع عمومی کنفرانس نمایندگان مجالس کشورهای حوزه آسیا- اقیانوسیه خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که مدل توسعه هر کشور خصوصیت خاصی دارد و سازمان ملل متحد در این بین نیازمند همکاری نمایندگان مجالس برای انتقال تجارب و توسعه جهانی در دیدگاه ملی است.

وی گفت: تقویت نقش مجالس در مشارکت فعال برای اهداف پسا 2015 مهم است و بیانیه پایانی این اجلاس می تواند اهداف مشترک را به نشست عمومی سازمان ملل متحد که ماه آینده در نیویورک برگزار می شود منتقل کند.

تابش در پایان خاطرنشان کرد: ما به عنوان اعضای این مجمع که تعداد بالایی از کشورها را شامل می شود مسئولیت جدی تری در تحقق شعار این اجلاس داریم.

به گزارش مهر این اجلاس به مدت دو روز در تهران برگزار خواهد شد که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی سخنران مراسم رسمی افتتاحیه آن خواهد بود.