در ادامه یاغی گریهای رژیم اشغالگر/

مخالفت رژیم صهیونیستی با طرح پیشنهادی اتحادیه اروپا به شورای امنیت

آفریقا و خاورمیانه

با ارائه طرحی از سوی اتحادیه اروپا به شورای امنیت جهت برقراری آتش بس دائم و فراگیر در نوار غزه، منابع اسرائیلی از مخالفت این رژیم با طرح مذکور خبر دادند.

به گزارش خبرگزار یمهر به نقل از خبرگزاری نبأ، به دنبال ارائه طرح پیش نویس قطعنامه ای از سوی اتحادیه اروپا به شورای امنیت در خصوص آتش بس فراگیر در نوار غزه، رژیم صهیونیستی مخالفت خود را با برقراری این طرح اعلام کرد.

در حالی که منابع دیپلماتیک از ادامه رایزنیها در میان نمایندگان کشورهای عضو شورای امنیت در خصوص طرح پیشنهادی اتحادیه اروپا که سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان به نمایندگی از این اتحادیه آن را ارائه کرده اند، ادامه دارد پایگاه اسرائیلی والا به نقل از یک مسئول بلند پایه صهونیستی اعلام کرد که به دلیل آنکه در این طرح پیشنهادی صراحتا به ازسرگیری مذاکرات بر مبنای توافقنامه 1967 و بر اساس مرزبندیهای این توافقنامه اشاره شده است، اسرائیل اهتمامی به پذیرش این طرح ندارد.

این منبع اسرائیلی همچنین در ادامه افزود که اسرائیل تنها در صورتی به پای میز مذاکره در قاهره باز می گردد که حماس پرتاب موشک را از نوار غزه به سمت اراضی اشغالی متوقف کند.

این پایگاه اسرائیلی در ادامه افزود: در صورت برقرار نشدن آتش بس در روزهای آتی عملی شدن طرح پیشنهادی اتحادیه اروپا و تصویب آن در شورای امنیت، درصد زیادی افزایش پیدا می کند و اسرائیل و آمریکا را در شرایط دشواری قرار خواهد داد خاصه آنکه آمریکا طی سالهای گذشته اصرار زیادی بر آن داشت که اسرائیل از طریق شورای امنیت تحت هیچ فشاری قرار نگیرد.