واکنش ابتکار به عدم رای اعتماد فرجی دانا از سوی مجلس

دولت

دكتر فرجی دانا به خاطر ایستادگی بر موازین علمی و اخلاقی، مقابله با رانت و پارتی در دانشگاه و ایجاد دوره‌ای ار نشاط و آرامش در فضای علمی كشور ماندگار شد. كسانی رفتند كه حقیقت را فدای منافع خود و مصالح كشور را فدای بازی سیاسی و جناحی خود كردند.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست نسبت به عدم رای اعتماد مجدد وزیر علوم از سوی مجلس واکنش نشان داد. 

به گزارش ایلنا، معصومه ابتکار در صفحه شخصی خود در فیسبوک نسبت به عدم رای اعتماد مجدد وزیر علوم از سوی مجلس واکنش نشان داد. 

متن یادداشت معصومه ابتکار به شرح زیر است: 

دكتر فرجی دانا به خاطر ایستادگی بر موازین علمی و اخلاقی، مقابله با رانت و پارتی در دانشگاه و ایجاد دوره‌ای ار نشاط و آرامش در فضای علمی كشور ماندگار شد. كسانی رفتند كه حقیقت را فدای منافع خود و مصالح كشور را فدای بازی سیاسی و جناحی خود كردند.

کد N459226