یک مقام آمریکایی: منظور ظریف اراک بود نه عراق

ایران در جهان

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به جنجال رسانه ای ایجاد شده در مورد اظهارات وزیر امور خارجه ایران در مورد همکاری درباره عراق گفت: منظور آقای ظریف اراک بود و رسانه ها به اشتباه آن را عراق منتشر کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "ماری هارف" در این رابطه گفت: گزارشی نقل شد مبنی بر اینکه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران کمک برای مبارزه با داعش را به لغو تحریم ها مرتبط کرد. ما این گزارش را دیدیم و معتقد هستیم این گزارش دقیق نیست. ما فکر می کنیم وزیر امور خارجه ایران هرگز چنین اعتقادی ندارد. نقل و قول گفته شده از وی درباره اشاره وی به کشور عراق درست نیست  و در حقیقت او درباره اراک تاسیسات هسته ای ایران صحبت کرده است. ما بارها به صحبت وی گوش کردیم.

وی افزود: فرانس پرس به اشتباه کلمه اراک را عراق ترجمه کرده است و منظور وزیر امور خارجه ایران کلمه اراک بوده است که اسم یک راکتور آب سنگین در ایران است.

متخصصان فن ترجمه پس از مشاهده اظهارات مکتوب و دستنویس ظریف وزیر امور خارجه ایران تایید کردند خبرگزاری فرانسه به اشتباه کلمه اراک را عراق ترجمه کرده است.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: ظریف در این نقل و قول، مبارزه با داعش در عراق را به برچیدن تحریم ها ربط نداد. وی درباره پیشرفت در اراک، تاسیسات هسته ای ایران برای لغو تحریم های غرب صحبت کرد.این تقریبا غیرقابل باور است.

هارف افزود: من فارسی زبان نیستم. من مطمئن هستم او توضیح بیشتری می دهد. آنچه در خبرگزاری فرانسه آمد ترجمه از فارسی بود و ما فکر می  کنیم دقیق نبود.

وی همچنین درباره ارزیابی ها از نقش ایران در کمک به مبارزه با داعش نیز گفت: من ارزیابی در این زمینه ندارم.من فکر می کنم هر کشوری در منطقه اگر می تواند در کمک به مبارزه با دولت اسلامی نقش مثبتی ایفا کند، باید نقشی ایفا کند.بخش اعظم آن کمک به دولت عراق است. بنابراین فکر می کنم اگر ایران می تواند نقشی مثبت ایفا کند، باید ایفا کند.