سوئیس مقصد متقاضیان مرگ

خودکشی,مهاجرت

برلین - ایرنا -سوییس یکی از نادر کشورها در اروپا است که در آن کسانی که دچار بیماری های لاعلاج می شوند و داوطلبانه می خواهند به زندگی خود پایان بدهند،در آن سازمانی به اسم ˈEXIT ˈوجود دارد که این کار را بطور قانونی انجام می دهد.

روزنامه آلمانی زبان ˈ 20 دقیقهˈ در گزارشی با اشاره به دوبرابر شدن آمار ˈتوریسم خودکشیˈ در سوییس،نوشت: این روزها سوئیس با ثبت رکورد جالبی رو به روست و آن افزایش دوبرابری تعداد کسانی است که می خواهند در این کشور توسعه یافته اروپایی داوطلبانه به زندگی خود پایان دهند.

در مطلب این نشریه آمده است: از آنجا که در کشورهای دیگر اروپا بویژه کشورهای همسایه سوییس چنین موضوعی ممکن نیست،برخی از افراد در آن کشورها که می خواهند به زندگی خود بخاطر بیماری های لاعلاج پایان بدهند ،به سوییس می آیند.

براساس آمارهای اعلام شده در این روزنامه، از سال 2008 تا 2012 ، درمچموع 611 نفر خارجی که می خواسته اند به زندگی خود پایان بدهند برای انجام این کار به سوییس آمده اند.

براساس این گزارش افراد مراجعه کننده به سوئیس برای خودکشی تبعه 31 کشور مختلف بوده اند اما تقریبا دو سوم متقاضیان مرگ سفر کرده به سوییس در این مدت یعنی 268 نفر از آنها آلمانی هایی بوده اند که دیگر تمایلی به ادامه زندگی خود نداشته اند.

به نوشته این روزنامه،انگلیسی ها با 126 مسافر سوئیس برای خودکشی داوطلبانه در مقام دوم هستند و بعد از این دو کشور نیز، فرانسه با 66 نفر، ایتالیا با 44 نفر، آمریکا با 21 نفر، اتریش با 14 نفر، کانادا با 12 نفر و رژیم صهیونیستی و اسپانیا هر یک با 8 متقاضی خودکشی در سوئیس در رده های بعدی قرار داشته اند.

این ارقام نشان می دهند که تعداد سفرهای ˈتوریست خودکشیˈ به سوییس از سال 2008 تا 2012 دوبرابر شده اند.

اروپام*4*1701**5981
کد N458926