معاون حزب جمهوریخواه خلق:

ترکیه در منگنه ˈ داعش ˈ و ˈپ.ک.کˈ قرار دارد

اوزتراک

آنکارا- ایرنا - معاون حزب جمهوریخواه خلق ترکیه ،بزرگترین حزب مخالف دولت، با انتقاد از معرفی ˈاحمد داوداوغلوˈ به عنوان نامزد نخست وزیری این کشور گفت: ترکیه بدلیل سیاستهای اشتباه او و حزب عدالت و توسعه در منگنه دو سازمان تروریستی ˈداعشˈ و ˈپ.ک.کˈ قرار دارد.

ˈفائق اوزتراکˈ روز جمعه با برپایی یک کنفرانس مطبوعاتی در مجلس ملی ترکیه ادعا کرد که داوداوغلو در ارسال کمکهای مختلف و رشد ˈداعشˈ همانند پدر معنوی این گروه عمل کرده است .

اوزتراک با انتقاد از معرفی ˈ داوداوغلوˈ به عنوان نامزد نخست وزیری آتی گفت: در نتیجه اشتباهات کادرهای فعلی حزب ˈعدالت و توسعهˈ ترکیه در سیاست داخلی اسیر ˈعبدالله اوج آلانˈ و در سیاست خارجی اسیر ˈداعشˈ و سازمان اطلاعات و امنیت آلمان شده است.

وی با تکرار ادعاهای مخالفین در مورد اینکه اردوغان رییس جمهور برگزیده ترکیه در بعد از اعلام نتایج رسمی انتخابات در تاریخ 15 آگوست از نخست وزیری و رهبری حزب ساقط شده گفت: اردوغان بطور غیرقانونی در مقام نخست وزیری و رهبری حزب ˈعدالت و توسعهˈ باقی مانده است.

لازم به ذکر است، ˈطیب اردوغانˈ اردوغان درپایان نشست عصرپنجشنبه شورای اجرایی حزب حاکم عدالت وتوسعه گفت: داوداوغلو نامزد رهبری حزب عدالت و توسعه و نخست وزیری آتی ترکیه است.

کنگره سراسری فوق العاده این حزب برای انتخاب رهبر جدید که قرار است پست نخست وزیری ترکیه را نیز بر عهده گیرد،(27اوت 5 شهریورماه) یک روزپیش ازپایان دوره ریاست جمهوری ˈ عبدالله گلˈ وآغاز دوره ریاست جمهوری اردوغان، برگزار خواهد شد.

محافلی درآنکارا عقیده دارند که دست اندرکاران حزب حاکم عدالت و توسعه که بیشتر از سیاست اردوغان پیروی می کنند، مایل نیستند که ˈعبدالله گلˈ به رغم اینکه هواداران زیادی در این حزب دارد، نقشی در آینده سیاسی کشور و حزب عدالت وتوسعه داشته باشد وسدی را درمقابل وی ایجاد کرده اند.

خاورم*4*2012*1579
کد N458872