مقتدی صدر:

مخالف دخالت آمریکا در عراق هستم

آفریقا و خاورمیانه

رهبر جریان صدر بر مخالف با دخالت آمریکا به عنوان یک کشور اشغالگر در امور عراق تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، مقتدی صدر رهبر جریان صدر گفت: مخالف دخالت یک کشور اشغالگر در امور عراق هستیم و من موافق دخالت آمریکا با توجه به اینکه یک کشور اشغالگر است نیستم.

وی افزود: اگر کمک از جانب کشورهای دوست باشد و به درخواست دولت عراق و موافقت آن باشد مشکلی نیست.

شایان ذکر است که اخیر جنگنده ها و هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا حملاتی در عراق انجام داده اند و برخی منابع از تلاش واشنگتن برای گسترش دخالت خود در عراق خبر داده بودند.